VÄLKOMMEN TILL ROCCIA!
Vi är ledande experter inom kommunikationsutveckling för läkemedel och hälsa.
Vår unika specialistkompetens inom området ger alla möjligheter att skapa
kommunikation som utgår från behoven i rätt kanaler och inom regelverken.

Vi brinner för kommunikation

Vi är ...

en strategisk, kreativ och kunskapsdriven kommunikationspartner sedan 2003. Vår specialistkompetens inom läkemedel och hälsa ger våra kunder bästa möjliga förutsättningar att lyckas!
Detta genom att optimera marknadsförings-mixen mellan integrerade offline-/digitala-/sociala- och mobila strategier.

... det som gör oss unika

i förhållande till våra konkurrenter är att vi har kompetens, att inom regelverk och guidelines, sammanställa innehåll och kommunicera det i de rätta kanalerna.
Vi arbetar i ett nätverk av erfaret och duktigt yrkesfolk, som vet och kan kommunikation och är besjälade av den.
Det gör oss flexibla och kostnadseffektiva.

Tillsammans lyfter vi kommunikationen
till nya nivåer i hela Norden!
Där lösningar – oberoende av kanaler – möter de kanske dolda men verkliga behov
som vi gemensamt kommit fram till i analyser och diskussioner. Samspelet med dig som kund
gör att tillit och förståelse byggs upp mellan oss båda. Så att du och vi får en långvarig relation.

VI GÖR LITE AV VARJE

ADWORDS

Google Adwords är ett system och grafiskt gränssnitt för att administrera sponsrade länkar på sökmotorn Google och dess partners.
Vi kan begränsningarna enligt regelverken och kan därför guida dig rätt.

APPAR

För läkemedelsbranschen har utvecklingen bara börjat. Möjligheterna är många, men syftet behöver vara väl genomtänkt och en app inom medicin/hälsa måste valideras.
Vi ställer alltid följande frågor när vi får i uppdrag att ta fram en app:
– Löser appen några problem som ingen annan app gör? Om svaret är ja, så finns potential för att lyckas.
– Finns det någon liknande app på marknaden? Är svaret ”ja” så frågar vi oss om appen tillför något mer och nytt? Är det en klar förbättring jämfört med de som redan finns på marknaden?
– Är appar av detta slag populära? Hälsa och s.k. ”appscription” är på uppgång så det finns goda möjligheter att lyckas med rätt idé! En app som länkar samman läkaren och patienten är dagens utmaning.

DIGITAL STRATEGI

En väl formulerad och definierad strategi är central för en framgångsrik digital satsning. I den klassiska pyramiden för strategiutveckling befinner sig en digital strategi på en mellannivå, under företagets övergripande strategiska styrning och ovanför de operationella strategierna. Digitala strategier i ett organisatoriskt perspektiv har ökat i betydelse i och med att en organisations digitala närvaro har större påverkan på de affärskritiska frågorna.

eDETAILING

eDetailing blir ett komplement till det personliga mötet för att nå och skapa en kontaktyta till kunderna med all den information, kunskap och budskap som företaget besitter inom sitt område. Det kan vara både internetbaserat och nedladdningsbart. Snabbt och enkelt uppdaterat. Det ska vara av högsta kvalitet i vetenskapligt, formellt och grafiskt innehåll för att stärka varumärkeskapitalet för produkter och företag. Vi vill att en eDetail ska, för att lyckas, vara en informationskanal och inte en marknadsföringskanal. Att vara öppen och ”bjuda” på information kommer att bidra till framgång! En eDetail kan vara i princip hur stor som helst. Men avgörande är att innehållet motsvarar önskemålen från kunderna och ska givetvis kopplas till strategin för produkten, d.v.s. ”take-home message”.

eHälsa

Vi vill arbeta för att förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården för att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare, säkert och tillgängligt.
Nationell eHälsa är grunden för att allt vi gör ska motsvara behoven och möjligheterna.
Vi hjälper dig gärna kring vad man kan göra inom Nationell eHälsa, allt från strategin till patientdatalagen.

eLEARNING

Att ge läkare och annan vårdpersonal kontinuerlig online-utbildning skapar en god relation med nuvarande och framtida förskrivare. En ‘push and pull’ approach gör läkarna mer mottagliga för våra budskap än i traditionell PR-form; utbildning v.s. reklam.
En eLearning är ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att utbilda. Målgruppen får samma information när de vill och var de vill. Studier visar att antalet genomförda online-utbildningar ökat med 31 %.

HANDBÖCKER

Ett mer traditionellt sätt att utbilda är att i samarbete med en läkare eller flera ta fram en handbok i ämnet. Vi har under årens lopp tagit fram många böcker av olika slag och inom flera olika terapiområden, såsom depression, astma, kol, alkoholberoende, övervikt, undervikt, akut buk samt hälsa utifrån ett interkulturellt och kliniskt perspektiv. Och idag kan boken finnas i såväl en tryckt som i en digital och enkelt uppdaterbar version!

LOCOLIZE

Att arbeta med globala kommunikationskoncept för att implementera dem på en nordisk eller svensk marknad – är en utmaning!

Vi har lång erfarenhet av att anpassa globalt material till varje enskild marknad. Det är vår styrka att anpassa koncept såväl efter de nordiska marknadernas lokala behov som till de speciella lokala regler för marknadsföring som gäller, men även till en tonalitet och ett uttryck som fungerar för målgrupperna.

LÄKEMEDELBRANSCHENS ETISKA REGELVERK

LER – Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk. LER utvecklas kontinuerligt och har idag blivit ett omfattande branschetiskt regelverk.

Som ett led av att alltid skapa kommunikations-lösningar inom regelverket är vi alla på Roccia IMA- certifierade. Vi håller oss uppdaterade kring aktuella frågeställningar samt lärdomar från senaste fallen hos IGM/NBL, liksom viktiga förändringar inom och tillämpningar av regelverk och branschavtal.
Därför kan vi guida dig rätt – det är en självklar garanti för oss.

PRINT

Självklart tar vi även fram tryckt material! Här får du ett litet smakprov på olika typer av tryckt material som vi har tagit fram de senaste åren:

  • Informationsmaterial till hälso- och sjukvården samt till patient.

  • Mailings

  • Inbjudningar

  • Mässmaterial

  • Handböcker

  • Utbildningsmaterial

SEO

Search Engine Optimisation (SEO) är ett sätt att marknadsföra websidor på internet genom att öka deras synlighet på sökmotorernas resultatsidor. SEO gör att innehållet på din webbplats sidor blir mer attraktivt för sökmotorerna, så att de hamnar högt upp i listan när man söker på ditt område.
Vi brukar fokusera på on-page SEO. Det innebär att vi försäkrar oss om att sökmotorerna indexerar din webplats sidor korrekt genom att vi utifrån hur sökmotorerna fungerar optimerar vissa ”element” på sidorna. Då hamnar din webbplats högre upp i söklistan och du ökar trafiken och dessutom med nya besökare.

SOCIAL-MEDIA-STRATEGY

Inom läkemedel och hälsa finns det regler och riktlinjer att förhålla sig till som vi på Roccia är väl medvetna om. Det är ett stort beslut att starta upp projekt i de sociala kanalerna, för vissa företag är det rätt och för andra inte.
Att lyckas skapa ett bra trafikflöde med viralitet och engagemang. Att sätta upp ett konto i social kanal är snabbt och enkelt, med det är därefter arbetet börjar på riktigt. Implementera, skapa engagemang, testa olika aktiviteter och utvärdera. Det är i samband med lansering som det ”riktiga” arbetet börjar.
En strategi är avgörande. En social kanal behöver underhållas och vi brukar arbeta med en årsplan med fasta aktiviteter och utrymme för spontana inlägg.
Därför är det viktigt att tänka igenom mål, budget, kanaler och interna resurser.

UTBILDNINGSKONCEPT

Många av våra kunder är mer än bara ett läkemedelsföretag, de är också kunskapsföretag. Inte bara för att framtagandet av nya läkemedel mycket handlar om just kunskap. Många har ambitionen att vara en ledande samarbetspartner till sjukvården när det gäller att erbjuda kvalitetsutbildningar inom sina terapiområden.
Roccia har tillsammans med flera av våra kunder skapat breda och djupa utbildningskoncept, med stora möjligheter till fördjupning. Inom dessa utbildningskoncept har vi också skapat föreläsningar och seminarier inom specifika ämnen.

WEBB

Det är en sak att göra en bra webbplats, det är något helt annat att skapa en webbplats som uppfattas som bra och bäst av nuvarande och blivande kunder. Det är enkelt att tänka inifrån och ut, d.v.s. vad vill vi som företag kommunicera, men det är minst lika viktigt, om inte viktigast, att ställa sig frågan vad kunden har för behov och prioriteringar. Det är vår utgångspunkt när vi utformar en webbplats som besökarna vill stanna kvar på och återkomma till.

KUNDER

Sedan starten 2003 har vi samarbetat med flera kunder.
Vad behöver du hjälp med?

LÅT OSS HÅLLA KONTAKTEN

Vill du veta mer,
hör gärna av dig.

ROCCIA AB
Södergatan 3, 21134 Malmö

Bondegatan 30, 116 33 Stockholm
Du når både Stockholm och Malmökontoret på
+46 (0)8 553 87 990

info@roccia.se

*
*
*
Ditt meddelande är nu skickat! Tack för att du hör av dig.
Oops, Något fick snett! Se markerade fälten för att lösa det.